לאור כל האמור, אני מורה על ביטול הרשעת המואשם בדין

אי הרשעה